en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia z 2. júna 2020 č. EBA/GL/2020/07 k vykazovaniu a zverejňovaniu expozícií, ktoré podliehajú opatreniam uplatňovaným v reakcii na krízu spôsobenú ochorením COVID-19
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 2. 6. 2020
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 2. júna 2020.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 2 June 2020 No EBA/GL/2020/07 on reporting and disclosure of exposures subject to measures applied in response to the COVID‐19 crisis