en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 20. septembra 2017 č. EBA/GL/2017/06 o postupoch riadenia kreditného rizika úverovej inštitúcie a účtovaní očakávaných kreditných strát
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 20. 9. 2017
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia by sa mali uplatňovať na začiatku prvého účtovného obdobia, ktoré sa začína 1. januára 2018 alebo po tomto dátume.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 12 May 2017 No EBA/GL/2017/06 on credit institutions’ credit risk management practices and accounting for expected credit losses