en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia z 21. júla 2022 č. EBA/GL/2022/09 a č. ESMA 35-42-1470 o spoločných postupoch a metodikách postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (SREP) podľa smernice (EÚ) 2019/2034
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 21. 7. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 19.06.2023.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: Joint EBA and ESMA Guidelines of 20 July 2022 No. EBA/GL/2022/09 on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process (SREP) under Directive (EU) 2019/2034