en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 22. januára 2020 č. EBA/GL/2020/01, ktorými sa menia usmernenia EBA/GL/2018/05 o oznamovaní podvodov podľa druhej smernice o platobných službách (PSD2)
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 22. 1. 2020
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú na oznamovanie platobných transakcií, ktoré boli iniciované a vykonané od 01.07.2020.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 22 January 2020 No EBA/GL/2020/01 amending Guidelines EBA/GL/2018/05 on fraud reporting under the Payment Services Directive (PSD2)