en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 22. marca 2016 č. EBA/GL/2015/18 o mechanizmoch dohľadu nad produktmi a riadenia produktov pre produkty retailového bankovníctva
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 22. 3. 2015
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 3. januára 2017.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 15 July 2015 No EBA/GL/2015/18 on product oversight and governance arrangements for retail banking products