en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 22. novembra 2021 č. EBA/GL/2021/14 o vnútornom riadení podľa smernice (EÚ) 2019/2034
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 22. 11. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 30. apríla 2022.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 22 November 2021 No EBA/GL/2021/14 on internal governance under Directive (EU) 2019/2034