en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 22. novembra 2022 č. EBA/GL/2022/15 k používaniu riešení pre uzatváranie zmluvných vzťahov s klientmi na diaľku podľa článku 13 ods. 1 smernice (EÚ) 2015/849
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 22. 11. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 02.10.2023.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 22 November 2022 No EBA/GL/2022/15 on the use of Remote Customer Onboarding Solutions under Article 13(1) of Directive (EU) 2015/849