en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 22. septembra 2014 č. EBA/GL/2014/09 k typom testov, preskúmaní alebo činností, ktoré môžu viesť k podporným opatreniam podľa článku 32 ods. 4 písm. d) bodu iii) smernice o ozdravení a riešení krízových situácií bánk
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 22. 9. 2014
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia majú príslušné orgány zaviesť do vnútroštátnych postupov dohľadu do 1. januára 2015.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 22 September 2014 No EBA/GL/2014/09 on the types of tests, reviews or exercises that may lead to support measures under Article 32(4)(d)(iii) of the Bank Recovery and Resolution Directive