en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 22. septembra 2015 č. EBA/GL/2015/10 k metódam výpočtu príspevkov do systémov ochrany vkladov
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 22. 9. 2015
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Príslušné orgány a určené orgány majú zabezpečiť, aby sa tieto usmernenia uplatňovali v systémoch ochrany vkladov pri tvorbe metód výpočtu príspevkov založených na riziku, ktoré platia ich členovia, a aby sa použili pri schvaľovaní týchto metód výpočtu v súlade s článkom 13 ods. 2 smernice 2014/49/EÚ.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 22 September 2015 No EBA/GL/2015/10 on methods for calculating contributions to deposit guarantee schemes