en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 23. apríla 2018 č. EBA/GL/2017/16 o odhade PD, odhade LGD a zaobchádzaní s expozíciami v stave zlyhania
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 23. 4. 2018
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 1. januára 2021.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 20 November 2017 No EBA/GL/2017/16 on PD estimation, LGD estimation and the treatment of defaulted exposures