en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 23. júla 2020 č. EBA/GL/2020/10 k pragmatickému postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (SREP) v roku 2020 vzhľadom na krízu COVID-19
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 23. 7. 2020
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 23. júla 2020.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 23 July 2020 No EBA/GL/2020/10 on the pragmatic 2020 supervisory review and evaluation process in light of the COVID‐19 crisis