en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 24. februára 2022 č. EBA/GL/2022/02 k vyňatiu obmedzenej siete podľa druhej smernice o platobných službách
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 24. 2. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 1. júna 2022.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 24 February 2022 No EBA/GL/2022/02 on the limited network exclusion under PSD2