en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 25. februára 2019 č. EBA/GL/2019/02 k outsourcingu
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 25. 2. 2019
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť S výnimkou odseku 63 písm. b) sa tieto usmernenia uplatňujú od 30. septembra 2019 na všetky dohody o outsourcingu uzavreté, preskúmané alebo zmenené od tohto dátumu. Odsek 63 písm. b) sa uplatňuje od 31. decembra 2021.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 25 February 2019 No EBA/GL/2019/02 on outsourcing