en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 26. septembra 2022 č. EBA/GL/2022/11 o prevoditeľnosti na doplnenie posúdenia riešiteľnosti stratégií prevodu
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 26. 9. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 1. januára 2024.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 27 September 2022 No EBA/GL/2022/11 on transferability to complement the resolvability assessment for transfer strategies