en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 27. júna 2014 č. EBA/GL/2014/03 o zverejňovaní zaťažených a nezaťažených aktív
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 27. 6. 2014
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Príslušné vnútroštátne orgány by mali vykonávať tieto usmernenia ich začlenením do svojich postupov orgánov dohľadu v lehote šiestich mesiacov po uverejnení konečného znenia usmernení.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 27 June 2014 No EBA/GL/2014/03 on disclosure of encumbered and unencumbered assets