en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 28. júla 2021 č. EBA/GL/2021/08 k monitorovaniu prahovej hodnoty a ďalším procedurálnym aspektom týkajúcim sa zriadenia materskej spoločnosti v EÚ na medzistupni podľa článku 21b smernice 2013/36/EÚ
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 28. 7. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 14.11.2021.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 28 July 2021 No EBA/GL/2021/08 on the monitoring of the threshold and other procedural aspects on the establishment of intermediate EU parent undertakings under Article 21b of Directive 2013/36/EU