en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 28. novembra 2019 č. EBA/GL/2019/04 k riadeniu rizík v oblasti IKT a bezpečnosti
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 28. 11. 2019
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 30. júna 2020.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 28 November 2019 No EBA/GL/2019/04 on ICT and security risk management