en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 29. júla 2016 č. EBA/GL/2015/03 k spúšťacím faktorom pre využívanie opatrení včasnej intervencie podľa článku 27 ods. 4 smernice 2014/59/EÚ
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 29. 7. 2015
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 1. januára 2016.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 8 May 2015 No EBA/GL/2015/03 on triggers for use of early intervention measures pursuant to Article 27(4) of Directive 2014/59/EU