en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 29. mája 2020 č. EBA/GL/2020/06 k vzniku a monitorovaniu úveru
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 29. 5. 2020
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 30. júna 2021.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 29 May 2020 No EBA/GL/2020/06 on loan origination and monitoring