en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 30. júna 2022 č. EBA/GL/2022/06 o referenčnom porovnávaní postupov odmeňovania, rozdielov v odmeňovaní žien a mužov a schválených vyšších pomerov podľa smernice 2013/36/EÚ
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 30. 6. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 31. decembra 2022.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 30 June 2022 No EBA/GL/2022/06 on the benchmarking exercises on remuneration practices, the gender pay gap and approved higher ratios under Directive 2013/36/EU