en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 30. júna 2022 č. EBA/GL/2022/08 o uskutočnení zberu údajov o osobách s vysokými príjmami podľa smernice 2013/36/EÚ a smernice (EÚ) 2019/2034
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 30. 6. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Usmernenia sa uplatňujú od 31. decembra 2022 na údaje, ktoré sa majú zbierať v roku 2023 za účtovný rok 2022, aby sa zabezpečil nepretržitý ročný zber údajov týkajúcich sa osôb s vysokými príjmami podľa smernice 2013/36/EÚ a súbežne zber údajov týkajúcich sa osôb s vysokými príjmami podľa smernice (EÚ) 2019/2034.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 30 June 2022 No EBA/GL/2022/08 on the data collection exercises regarding high earners under Directive 2013/36/EU and under Directive (EU) 2019/2034