en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 31. októbra 2018 č. EBA/GL/2018/06 o riadení problémových expozícií a expozícií s odloženou splatnosťou
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 31. 10. 2018
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 30. júna 2019.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 31 October 2018 No EBA/GL/2018/06 on management of non-performing and forborne exposures