en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 4. mája 2020 č. EBA/GL/2020/04 o určení váženej priemernej splatnosti tranže v súlade s článkom 257 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 4. 5. 2020
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 1. septembra 2020.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 4 May 2020 No EBA/GL/2020/04 of the contractual payments due under the tranche in accordance with point (a) of Article 257(1) of Regulation (EU) No 575/2013