en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 5. decembra 2017 č. EBA/GL/2017/13 o postupoch riešenia sťažností týkajúcich sa údajných porušení smernice o platobných službách 2
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 5. 12. 2017
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 13. januára 2018.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 13 October 2017 No EBA/GL/2017/13 on procedures for complaints of alleged infringements of Directive (EU) 2015/2366