en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 6. augusta 2015 č. EBA/GL/2015/06 týkajúce sa minimálneho zoznamu služieb alebo zariadení, ktoré sú potrebné na to, aby sa príjemcovi umožnilo vykonávať obchodnú činnosť, ktorá sa na neho previedla, v súlade s článkom 65 ods. 5 smernice 2014/59/EÚ
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 6. 8. 2015
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 1. augusta 2015.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 20 May 2015 No EBA/GL/2015/06 on the minimum list of services or facilities that are necessary to enable a recipient to operate a business transferred to it under Article 65(5) of Directive 2014/59/EU