en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 6. augusta 2015 č. EBA/GL/2015/07 týkajúce sa výkladu rôznych okolností, za ktorých sa inštitúcia považuje za inštitúciu, ktorá zlyháva alebo pravdepodobne zlyhá podľa článku 32 ods. 6 smernice 2014/59/EÚ
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 6. 8. 2015
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 1. januára 2016.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 26 May 2015 No EBA/GL/2015/07 on the interpretation of the different circumstances when an institution shall be considered as failing or likely to fail under Article 32(6) of Directive 2014/59/EU