en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 6. januára 2012 č. EBA/GL/2012/01 o pokročilom prístupe merania (AMA) – rozšírenia a zmeny
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 6. 1. 2012
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Príslušné orgány EÚ by mali zrealizovať tieto usmernenia tak, že ich začlenia do svojich postupov dohľadu do 6. marca 2012.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 6 January 2012 No EBA/GL/2012/01 on Advanced Measurement Approach (AMA) – Extensions and Changes