en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 6. marca 2019 č. EBA/GL/2019/03 o odhade LGD primeranom pre hospodársky pokles („odhad LGD v období poklesu“)
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 6. 3. 2019
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 1. januára 2021.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 6 March 2019 No EBA/GL/2019/03 on the estimation of LGD appropriate for an economic downturn (‘Downturn LGD estimation’)