en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 8. novembra 2017 č. EBA/GL/2017/09 k informáciám, ktoré sa majú poskytnúť pre udelenie povolenia platobným inštitúciám a inštitúciám elektronických peňazí a pre registráciu poskytovateľov služieb informovania o účte podľa článku 5 ods. 5 smernice (EÚ) 2015/2366
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 8. 11. 2017
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 13. januára 2018.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 11 July 2017 No EBA/GL/2017/09 under Directive (EU) 2015/2366 (PSD2) on the information to be provided for the authorisation of payment institutions and e-money institutions and for the registration of account information service providers