en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 9. decembra 2019 č. EBA/GL/2019/05 o harmonizovaných vymedzeniach a vzoroch pre plány financovania úverových inštitúcií podľa odporúčania Európskeho výboru pre systémové riziká z 20. decembra 2012 (ESRB/2012/2)
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 9. 12. 2019
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 31. decembra 2020.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 9 December 2019 No EBA/GL/2019/05 on harmonised definitions and templates for funding plans of credit institutions under Recommendation of the European Systemic Risk Board of 20 December 2012 (ESRB/2012/2)