en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 9. februára 2022 č. EBA/GL/2023/01 pre orgány pre riešenie krízových situácií k uverejneniu odpisu a konverzie a výmenného mechanizmu záchrany pomocou vnútorných zdrojov
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 9. 2. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 1. januára 2024.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 13 February 2023 No EBA/GL/2023/01 to resolution authorities on the publication of the write-down and conversion and bail-in exchange mechanic