en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 16. mája 2012 č. EBA/GL/2012/03 ku kapitálovej požiadavke na dodatočné riziká zlyhania a migrácie (IRC)
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 16. 5. 2012
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Príslušné orgány vykonajú tieto usmernenia ich zaradením do svojich postupov dohľadu do šiestich mesiacov od zverejnenia konečného znenia usmernení.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 16 May 2012 No EBA/GL/2012/03 on the Incremental Default and Migration Risk Charge (IRC)