en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA zo 7. novembra 2016 č. EBA/GL/2016/05 - Usmernenia o komunikácii medzi príslušnými orgánmi, ktoré vykonávajú dohľad nad úverovými inštitúciami, a štatutárnymi audítormi a audítorskými spoločnosťami vykonávajúcimi štatutárny audit úverových inštitúcií
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 7. 11. 2016
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 31. marca 2017.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 26 July 2016 No EBA/GL/2016/05 on communication between competent authorities supervising credit institutions and the statutory auditor(s) and the audit firms(s) carrying out the statutory audit of credit institutions