en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA z 1. júla 2021 č. ESMA70-151-3431 SK o písomných dohodách medzi členmi kolégií centrálnych protistrán
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 1. 7. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 01/07/2021.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: ESMA Guidelines of 1 July 2021 No ESMA70-151-3431 – Guidelines on written agreements between members of CCP colleges

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.