en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA z 12. apríla 2022 č. ESMA35-43-3006 o určitých aspektoch požiadaviek smernice MiFID II na primeranosť a samotné vykonávanie pokynov
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 12. 4. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú po uplynutí šiestich mesiacov od dátumu ich zverejnenia na webovom sídle orgánu ESMA vo všetkých úradných jazykoch EÚ.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: ESMA Guidelines of 12 April 2022 No ESMA35-43-3006 on certain aspects of the MiFID II appropriateness and execution-only requirements

Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.