en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA z 18. augusta 2021 č. ESMA70-156-4263 SK o povinnostiach vyplývajúcich zo smernice MiFID II/nariadenia MiFIR v oblasti údajov o trhu
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 18. 8. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 1. januára 2022.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: ESMA Guidelines of 18 August 2021 on the MiFIDII/MiFIR obligations on market data

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.