en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA z 2. júna 2023 č. ESMA91-372-1704 - Guidelines further specifying the circumstances for temporary restrictions in the case of a significant non-default event in accordance with Article 45a of EMIR
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 2. 6. 2023
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú po uplynutí dvoch mesiacov od dátumu ich uverejnenia na webovom sídle orgánu ESMA vo všetkých úradných jazykoch EÚ.
Doplňujúce informácie:

Usmernenia neboli preložené do slovenského jazyka ( dostupné preklady).

Text dokumentu v anglickom jazyku: ESMA Guidelines of 2 June 2023 No ESMA91-372-1704 – Guidelines further specifying the circumstances for temporary restrictions in the case of a significant non-default event in accordance with Article 45a of EMIR .

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.