en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA z 2. júna 2023 č. ESMA91-372-206 - Guidelines on the methodology to be used by the resolution authority for determining the valuation of contracts prior to their termination as referred to in Article 29(1) of CCPRRR.
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 2. 6. 2023
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú po uplynutí dvoch mesiacov od dátumu ich uverejnenia na webovom sídle orgánu ESMA vo všetkých úradných jazykoch EÚ.
Doplňujúce informácie:

Usmernenia neboli preložené do slovenského jazyka ( dostupné preklady).

Text dokumentu v anglickom jazyku: ESMA Guidelines of 2 June 2023 No ESMA91-372-206 – Guidelines on the methodology to be used by the resolution authority for determining the valuation of contracts prior to their termination as referred to in Article 29(1) of CCPRRR.

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.