en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA z 22. marca 2016 č. ESMA/2015/1886 SK (rev) o posudzovaní znalostí a odbornej spôsobilosti
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 22. 3. 2016
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Usmernenia sa uplatňujú od 3. januára 2018.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: ESMA Guidelines of 3 January 2017 No ESMA71-1154262120-153 EN (rev) – Guidelines for the assessment of knowledge and competence

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.