en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA z 23. júna 2021 č. ESMA34-32-701 SK k článku 25 smernice 2011/61/EÚ (AIFMD)
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 23. 6. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú po dvoch mesiacoch od dátumu ich zverejnenia na webovom sídle orgánu ESMA vo všetkých úradných jazykoch EÚ.