en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA z 28. marca 2018 č. ESMA70-151-435 SK - Spolupráca medzi orgánmi podľa článkov 17 až 23 nariadenia (EÚ) č. 909/2014
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 28. 3. 2018
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia platia po uplynutí dvoch mesiacov od dátumu ich uverejnenia na webovom sídle orgánu ESMA vo všetkých úradných jazykoch EÚ.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: ESMA Guidelines of 11 July 2017 No ESMA70-151-435 – Guidelines on cooperation between authorities under Articles 17 and 23 of Regulation (EU) No 909/2014

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.