en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA z 29. marca 2021 č. ESMA70-151/2838 Usmernenia – Oznamovanie podľa článkov 4 a 12 SFTR
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 29. 3. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú odo dňa nasledujúceho po ich uverejnení na webovom sídle ESMA alebo od dátumu, od ktorého sa uplatňujú príslušné ustanovenia na subjekty stanovené v článku 33 ods. 2 SFTR, podľa toho, ktorý dátum je neskorší.