en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA z 3. apríla 2023 č. ESMA35-43-3565 o určitých aspektoch požiadaviek na odmeňovanie podľa smernice MiFID II
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 3. 4. 2023
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú po uplynutí šiestich mesiacov od dátumu ich zverejnenia na webovom sídle orgánu ESMA vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Od toho istého dátumu sa prestanú uplatňovať Usmernenia k politikám a postupom odmeňovania (MiFID) vydané podľa smernice MiFID I.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: ESMA Guidelines of 3 April 2023 No ESMA35-43-3565 – Guidelines on certain aspects of the MIFID II remuneration requirements.

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.