en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA z 5. apríla 2019 č. ESMA70-151-1439 SK o riadení konfliktu záujmov v rámci centrálnej protistrany
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 5. 4. 2019
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia platia po uplynutí dvoch mesiacov od dátumu ich uverejnenia na webovom sídle orgánu ESMA vo všetkých úradných jazykoch EÚ.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: ESMA Guidelines of 5 April 2019 No ESMA70-151-1439 – Guidelines on CCP conflict of interest management

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.