en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA z 9. júna 2023 č. ESMA80-416-203 - Guidelines on Disclosure Requirements for Initial Reviews and Preliminary Ratings
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 9. 6. 2023
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 1. júla 2023.
Doplňujúce informácie:

Usmernenia neboli preložené do slovenského jazyka ( dostupné preklady).

Rozsah pôsobnosti týchto usmernení (v slovenskom jazyku).

Text dokumentu v anglickom jazyku: ESMA Guidelines of 9 June 2023 No ESMA80-416-203 – Guidelines on Disclosure Requirements for Initial Reviews and Preliminary Ratings.

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.