en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA zo 7. apríla 2021 č. ESMA33-9-295 o predkladaní pravidelných informácií ESMA ratingových agentúr 2. vydanie
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 7. 4. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú po uplynutí dvoch mesiacov po dátume uverejnenia usmernení na webovom sídle orgánu ESMA vo všetkých úradných jazykoch EÚ.
Doplňujúce informácie:

Usmernenia neboli preložené do slovenského jazyka.