en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia k uplatňovaniu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 z 26. novembra 2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP)
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 7. 7. 2017
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť /