en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia z 20. decembra 2023 č. EBA/GL/2023/10, ktorými sa menia usmernenia EBA/GL/2020/14 týkajúce sa upresnenia a zverejňovania ukazovateľov systémového významu
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 20. 12. 2023
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 20.05.2024.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: Guidelines of 20 December 2023 No. EBA/GL/2023/10 amending Guidelines EBA/GL/2020/14 on the specification and disclosure of systemic importance indicators