en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia pre stresové testovanie likvidity v PKIPCP a AIF
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 16. 7. 2020
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť -