en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia týkajúce sa požiadaviek na zverejňovanie podľa nariadenia o prospekte
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 4. 3. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto usmernenie sa uplatňuje po uplynutí dvoch mesiacov od dátumu ich uverejnenia na webovom sídle orgánu ESMA vo všetkých úradných jazykoch EÚ.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.